Specjalistyczne roboty fundamentowe - Aarsleff

Logowanie

pl en

Elektrownie wiatrowe

Posadowienie elektrowni wiatrowych. Silny wiatr niezbędny do efektywnej eksploatacji elektrowni wiatrowych powoduje konieczność przeniesienia na podłoże dużych momentów wywracających. Wymagania technologiczne związane z prawidłowym funkcjonowaniem turbin narzucają na rozwiązanie fundamentu istotne ograniczenia w zakresie przemieszczeń (osiadań i obrotów).
Wraz z nieuniknionym wzrostem wysokości i mocy elektrowni wiatrowych wartości tych momentów i ograniczenia przemieszczeń systematycznie rosną. Tradycyjne fundamenty bezpośrednie muszą mieć coraz większe wymiary, niezależnie od warunków gruntowych.
Współcześnie przekroczyliśmy już granicę wysokości i mocy typowych budowanych elektrowni wiatrowych, które umożliwiają efektywne wykorzystanie fundamentów bezpośrednich.
Analizy projektowe i ekonomiczne wykazują, że fundamenty bezpośrednie są w przypadku dużych elektrowni wiatrowych opłacalne wyłącznie w przypadku zalegania w podłożu pod fundamentem bardzo mocnych gruntów piaszczystych. W pozostałych przypadkach uzasadnione ekonomicznie i technicznie jest wykorzystania fundamentów głębokich na palach.
Wykorzystanie posadowienia głębokiego na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych pozwala na:

 • skrócenie czasu wykonania fundamentu palowego do 1-2 dni;
 • szybką ocenę nośności na wciskanie i wyciąganie wbijanych pali (bez oczekiwania na związanie betonu);
 • znaczne zmniejszenie zużycia materiałów dla układu pale + zwieńczenie,
 • znaczne zmniejszenie wymiarów fundamentu;
 • zmniejszenie kosztu wykonania fundamentu (np. zmniejszenie płyty fundamentowej o średnicy 21,4 m posadowionej bezpośrednio do zwieńczenia o średnicy 16 m posadowionego na palach umożliwia zmniejszenie całkowitego kosztu fundamentu do 20%);
 • zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji (mniejsza wrażliwość rozwiązania na palach prefabrykowanych na błędy wykonawcze w trakcie budowy).

Pale wiercone/formowane w gruncie w analogicznym zastosowaniu mają gorsze parametry techniczno-organizacyjne: z reguły wydłużony czas wykonania i niższe parametry w zakresie nośności/sztywności, wydłużony czas i ograniczone możliwości wykonania badań itp..
W przypadku mniejszych turbin wiatrowych i nośnych gruntów wciąż efektywne bywa posadowienie bezpośrednie, a w przypadku zalegania w podłożu cienkich warstw gruntów słabonośnych podścielonych warstwą gruntów nośnych - fundamenty posadowione bezpośrednio na wzmocnionym podłożu. Do wzmocnienia podłoża w takich sytuacjach proponujemy wykorzystanie kolumn formowanych metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (DSM).
Na podstawie licznych doświadczeń wykonawczych i projektowych związanych z realizacją fundamentów setek turbin wiatrowych oferujemy swoim Klientom optymalne rozwiązania projektowe i wykonawstwo efektywnych technicznie i ekonomicznie posadowień.

Badania i pomiary. W ramach realizowanych robót oferujemy również różnego rodzaju badania i pomiary. Wykonujemy m.in.:

 • badania podłoża;
 • badania nośności pali metodą statyczną lu/i dynamiczną
 • oceny nośności pali wbijanych w oparciu o wpędy
 • rozkłady sił w palach;
 • pomiary parcia gruntu pod zwieńczeniami/fundamentami bezpośrednimi;
 • badania jakości/ciągłości pali;
 • badania oddziaływań robót palowych na otoczenie (drgania, hałas, przemieszczenia podłoża)

Serwis projektowy. W ramach realizowanych robót oferujemy również wsparcie zespołu doświadczonych projektantów zatrudnionych w firmowej pracowni projektowej, która w profesjonalny sposób wykonuje niezbędne analizy obliczeniowe, dokumentacje projektowe wykonawcze, technologiczne i powykonawcze.

Zakres oferowanych usług każdorazowo dostosowywany jest do rzeczywistych potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy.

Video

Film vimeo
Farma wiatrowa
Farma wiatrowa Kukinia
Farma wiatrowa
Farma wiatrowa Łańcut
Farma wiatrowa
Farma wiatrowa Mikołajki Pomorskie
Farma wiatrowa
Farma wiatrowa Postolin