Specjalistyczne roboty fundamentowe - Aarsleff

Logowanie

pl en

Pomiary inklinometryczne

Eurokod 7 jest aktualnie podstawowym dokumentem określającym zasady projektowania geotechnicznego w Polsce. Norma ta dużo uwagi poświęca obserwacyjnej metodzie projektowania i monitoringowi budowy lub szerzej dozorowi i kontroli. Jednym ze sposobów monitorowania zabezpieczeń głębokich wykopów są pomiary przemieszczeń elementów obudowy lub masywu gruntowego w jej sąsiedztwie. Wykonuje się je współcześnie przy użyciu inklinometru i uzupełnia pomiarami geodezyjnymi przemieszczeń korony ściany w wybranych punktach. Wyniki pomiarów poddawane są następnie analizie, której celem jest zweryfikowanie poprawności założeń przyjętych na etapie projektowania oraz bieżąca ocena ewentualnych zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót lub/i użytkowania obudowy
Firma Aarsleff realizuje monitoring przemieszczeń obudowy wykopów we wszystkich uzasadnionych przypadkach lub w oparciu o wymagania specyfikacji projektowych.

inklinometr wiertnictwo
inklinometr wiertnictwo
Pomiary inklinometryczne
Pomiary inklinometryczne
inklinometr
inklinometr